POVABILO

 Spoštovane krajanke in spoštovani krajani!  

 

 

Glede na to, da izgledajo Medijske toplice kot zmazek sredi KS Izlake in

 

da njeni lastniki kljub našim opozorilom in prošnjam nimajo namena urediti

 

okolice le-teh, se je KS Izlake,skupaj s predsedniki izlaških društev,

 

odločila za očiščevalno akcijo, na kateri bomo uredili pas parcele Medijskih

 

toplic ob regionalni cesti Trojane – Zagorje, in sicer od ekološkega otoka

 

do mostu čez Orehovico (do vhoda v bazen). Ta del je za mimoidočega

 

najbolj viden, zato menimo, da bi bil najbolj primeren za ureditev. 

  

Očiščevalna akcija bo potekala v ponedeljek, 20.6.2011

 

od 17:00 naprej,

dobimo pa se na parkirišču pred Medijskimi toplicami.  

Na očiščevalni akciji bo prisotna tudi lokalna televizija ETV, ki bo akcijo

 snemala in prispevek objavila v eni od svojih oddaj. To bo nekakšen

začetek aktivnosti, s katerimi bomo javno izvajali pritiske na lastnike

Medijskih toplic. Upamo, da z velikim številom udeležencev dokažemo,

da še držimo skupaj in da turistični nagelj, ki visi na steni krajevne skupnosti,

 ni bil zaman pridobljen. Prosimo vas tudi, da s svojimi pobudami in

idejami pripomorete k urejenosti KS Izlake.   

Hvala in se vidimo!!!     

                                                             Predsednik sveta KS Izlake:     

                                                                               Borut Novšak

 

...

Leave a comment

Uradne ure KS Izlake

Vsak torek med 10. in 12. uro.
Rudi Bantan, podpredsednik
t: 041 336 596
e: info@izlake.si

Vsak četrtek med 17. in 19. uro.
Sašo Vučko, predsednik
t: 040 508 782
e: info@izlake.si

Arhiv