Priprava prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice

7. maja 2013
Admin

V pripravi je Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M9 kidričevo – Vodice. Variante trase gradnje plinovoda potekajo tudi čez območje naše krajevne skupnosti. Trenutno je postopek priprave v fazi zbiranja smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora na podlagi katerih se bo nato določila najugodnejša varianta rase plinovoda.

Krajani se lahko s pobudo podrobneje seznanijo na občinski spletni strani:

http://www.zagorje.si/povezava.aspx?pid=2437

 

 

...

Leave a comment

HITRI KOLEDAR

Arhiv