6. NAJLEPŠI IZLETNIŠKI KRAJ V DRŽAVI – IZLAKE! 1. MESTO V REGIJI

Turistična zveza Slovenije že več let zaporedoma organizira  tekmovanje na področju turizma, urejanja in varstva okolja z naslovom
Moja dežela – lepa in gostoljubna.
 V letu 2008 je naš kraj na regijskem nivoju dosegel prvo mesto v kategoriji izletniški kraji. Nato je kraj obiskala državna ocenjevalna komisija. Po njihovih ocenah so Izlake na državnem nivoju zasedle šesto mesto v svoji kategoriji.

Ob zaključku ocenjevanja je komisija posredovala tudi pohvale in pomankljivosti, ki jih je opazila. Tokrat so posebej pohvalili urejenost tovarne ETI, Doma starejših občanov in športnega igrišča, lepo urejene fasade in vrtove privatnih hiš, urejeno obrežje in javno razsvetljavo ob cestah ter skrb za kulturno dediščino.

Vsebina tekmovanja je urejenost kraja kot celote, kot tudi posameznih ambientov in objektov, kakovost turistične ponudbe, kakovost življenja v kraju za prebivalce in goste, varovanje naravne in kulturne dediščine, varovanje okolja in gostoljubnost. Ocenjuje se ulice in trge, objekte različnih dejavnosti, upošteva se naravno in gojeno zelenje in rože, skrb za dediščino, komunalno in turistično infrastrukturo…
Za uspešno organizacijo tekmovanja so na državni ravni kraji razdeljeni v skupine:
1. Večja mesta
2. Srednja mesta
3. Manjša mesta
4. Izrazito turistični kraji
5. Turistični kraji
6. Izletniški kraji
7. Hribovski kraji
8. Drugi kraji

Projekt ima za cilj, da Slovenija postane tudi dežela cvetja. Zato posebej spodbuja in vabi k sodelovanju cvetličarje, vrtnarje in krajinarje in ostale strokovnjake, da v njem aktivno delujejo in prispevajo, da Slovenija postane prijazna in vabljiva tudi kot dežela avtohtonega cvetja.
Med najpomembnejšimi prizadevanji za kakovost v zdravem – čistem okolju je skrb za pravilno zbiranje, odstranjevanje in deponiranje odpadkov in skrb za ohranjanje in varovanje čiste vode in zraka. 
Urejeno in gostoljubno okolje je pogoj za uspešen razvoj turizma. To je temeljni smisel in dolgoročno sporočilo projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna. Zato turistična društva in zveze z vse bolj zavzetim sodelovanjem občin, podjetij in mnogih organizacij in strokovnih institucij uresničujejo vrsto programov na tem področju. Osnova projekta je tekmovanje slovenskih mest in krajev na področju urejanja prostora, okolja in gostoljubnosti. Projekt prerašča v vseslovensko gibanje za urejeno okolje in gostoljubnost. Slednja pa na svoj način odkriva širino in vsebinski smisel slogana Turizem smo ljudje.

Magda

...

Leave a comment

Uradne ure KS Izlake

Vsak torek med 10. in 12. uro.
Rudi Bantan, podpredsednik
t: 041 336 596
e: info@izlake.si

Vsak četrtek med 17. in 19. uro.
Sašo Vučko, predsednik
t: 040 508 782
e: info@izlake.si

Uporabni kontakti

Center za socialno delo Zasavje

Enota Zagorje ob Savi
tel.: 03 56 60 240


Zdravstveni dom Zagorje ob Savi

Splošne informacije
tel.: 03 56 55 000

Nujna medicinska pomoč
tel.: 03 56 55 016


Rdeči križ Zagorje

Splošne informacije
tel.: 03 56 67 760
mob.: 041 772 621


Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost

Brezplačni prevozi za starejše
tel.: 031 825 555


Društvo upokojencev Zagorje ob Savi

Splošne informacije
tel.: 03 56 68 286
mob.: 031 374 052


Dom starejših občanov Polde Eberl-Jamski, Izlake

Pomoč družini na domu
mob.: 041 310 829