Javna razgrnitev in obravnava

V času javne razgrnitve doponjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje industrijskega  kompleksa ETI Elektroelement Izlake, bo zazidalni načrt razgrnjen  v mansardi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi in na sedežu Krajevne skupnosti Izlake v času uradnih ur.

Javna razgrnitev bo trajala 30 dni in sicer od 26. 11. 2008 do 26. 12. 2008.

 V času razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo. dne 10. 12. 2008 ob 16. uri na sedežu KS Izlake, Izlake 3, Izlake.

Vabljeni!

...

Leave a comment

HITRI KOLEDAR

Arhiv