Javna razgrnitev in obravnava

V času javne razgrnitve doponjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje industrijskega  kompleksa ETI Elektroelement Izlake, bo zazidalni načrt razgrnjen  v mansardi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi in na sedežu Krajevne skupnosti Izlake v času uradnih ur.

Javna razgrnitev bo trajala 30 dni in sicer od 26. 11. 2008 do 26. 12. 2008.

 V času razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo. dne 10. 12. 2008 ob 16. uri na sedežu KS Izlake, Izlake 3, Izlake.

Vabljeni!

...

Leave a comment

Uradne ure KS Izlake

Vsak torek med 10. in 12. uro.
Rudi Bantan, podpredsednik
t: 041 336 596
e: info@izlake.si

Vsak četrtek med 17. in 19. uro.
Sašo Vučko, predsednik
t: 040 508 782
e: info@izlake.si

Uporabni kontakti

Center za socialno delo Zasavje

Enota Zagorje ob Savi
tel.: 03 56 60 240


Zdravstveni dom Zagorje ob Savi

Splošne informacije
tel.: 03 56 55 000

Nujna medicinska pomoč
tel.: 03 56 55 016


Rdeči križ Zagorje

Splošne informacije
tel.: 03 56 67 760
mob.: 041 772 621


Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost

Brezplačni prevozi za starejše
tel.: 031 825 555


Društvo upokojencev Zagorje ob Savi

Splošne informacije
tel.: 03 56 68 286
mob.: 031 374 052


Dom starejših občanov Polde Eberl-Jamski, Izlake

Pomoč družini na domu
mob.: 041 310 829