Javni razpis za male čistilne naprave

15. June 2015
Admin

Spoštovani,

 obveščamo vas, da je Občina Zagorje ob Savi dne 5. 6. 2015 v Uradnem listu RS št. 39/2015 objavila JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV NAKUPA MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI ZAGORJE OB SAVI V LETU 2015. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine www.zagorje.si pod zavihkom JAVNI RAZPISI IN OBJAVE/JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA/5. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MKČN V LETU 2015 (http://www.zagorje.si/podrocje.aspx?id=109. Na voljo je tudi v vložišču Občine Zagorje ob Savi, prav tako pa je tudi priloga tega sporočila.

 

Javni razpis bo odprt do vključno 30. 11. 2015. Vloge bo obravnavala imenovana komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo obravnavala vse podane vloge, ki bodo prispele do roka za prijavo na razpis. Komisija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno in sicer vsako prvo delovno sredo v mesecu za vloge prispele v preteklem mesecu. Odpiranje vlog ni javno.

 

Več informacij je na voljo v razpisni dokumentaciji. Za morebitna dodatna pojasnila v zvezi z razpisom se lahko za tehnična vprašanja obrnete na g. Iva Vrtačnika na tel. št. 03 56 55 703 ali po e-pošti: ivo.vrtacnik@zagorje.si oziroma g. Milana Fakina na tel. št. 03 56 67 704 ali po e-pošti: milan.fakin@komunala-zagorje.si. V primeru pravnih vprašanj, pa se lahko obrnete na Majo Sluga na tel. št. 03 56 55 715 ali po e-pošti: maja.sluga@zagorje.si.

 

Lepo pozdravljeni.

 

Maja Sluga, univ. dipl. prav.

Svetovalka za pravne zadeve

Oddelek za splošne zadeve

Občina Zagorje ob Savi

 

 

 

...

Leave a comment

Uradne ure KS Izlake

Vsak torek med 10. in 12. uro.
Rudi Bantan, podpredsednik
t: 041 336 596
e: info@izlake.si

Vsak četrtek med 17. in 19. uro.
Sašo Vučko, predsednik
t: 040 508 782
e: info@izlake.si

Uporabni kontakti

Center za socialno delo Zasavje

Enota Zagorje ob Savi
tel.: 03 56 60 240


Zdravstveni dom Zagorje ob Savi

Splošne informacije
tel.: 03 56 55 000

Nujna medicinska pomoč
tel.: 03 56 55 016


Rdeči križ Zagorje

Splošne informacije
tel.: 03 56 67 760
mob.: 041 772 621


Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost

Brezplačni prevozi za starejše
tel.: 031 825 555


Društvo upokojencev Zagorje ob Savi

Splošne informacije
tel.: 03 56 68 286
mob.: 031 374 052


Dom starejših občanov Polde Eberl-Jamski, Izlake

Pomoč družini na domu
mob.: 041 310 829