Javno naznanilo – Poziv čebelarjem

JAVNO NAZNANILO – POZIV ČEBELARJEM  
 27.3.2007 
 
Občina Zagorje ob Savi je dne 27.03.2007 prejela ODLOČBO O RAZGLAŠENOSTI OBMOČJA OKOLI ČEBELNJAKA V PODLIPOVICI ZA OGROŽENO OBMOČJE ZARADI HUDE GNILOBE ČEBELJE ZALEGE (v nadaljevanju: HGČZ).

Območje v polmeru treh kilometrov oziroma v preletni razdalji čebel, glede na konfiguracijo zemljišča okrog žarišča bolezni v občini Zagorje ob Savi, kjer stoji okuženi čebelnjak v kraju Podlipovica, se razglaša za ogroženo območje s HGČZ.

Ogroženo območje v polmeru treh kilometrov oziroma v preletni razdalji čebel, glede na konfiguracijo zemljišča omejuje na S Šentgotard, na SV Čemšenik, na SZ Kolovrat, na V Ržiše in Gamberk, na JV Strahovlje, na JZ Mlinše, na J hrib Hladnik in na Z Sp. Vrtače.

Na ogroženem območju se odrejajo naslednji ukrepi:

1. Zapora vseh čebelnjakov, kar pomeni: prepoved premika čebeljih družin, čebel in matic, satja, čebelarskega pribora in orodja z območja ali na območje,
2.   Klinični pregled čebeljih družin v vseh čebelnjakih. Preglede opravi strokovni veterinarski delavec, doktor veterinarske medicine Veterinarske fakultete, Nacionalnega inštituta, OE Celje, Trnoveljska 1, Celje,
3.   Zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v čebelnjakih.

UKREPI VELJAJO OD DNEVA VROČITVE ODLOČBE IN OSTANEJO V VELJAVI, DOKLER JIH Z ODLOČBO NE ODPRAVI ORGAN, KI JE ODLOČBO IZDAL.  

 

...

Leave a comment

Uradne ure KS Izlake

Vsak torek med 10. in 12. uro.
Rudi Bantan, podpredsednik
t: 041 336 596
e: info@izlake.si

Vsak četrtek med 17. in 19. uro.
Sašo Vučko, predsednik
t: 040 508 782
e: info@izlake.si

Arhiv