Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V LETU 2011 V OBČINI ZAGORJE OB SAVI

Termini in lokacije zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

Datum zbiranja

Čas zbiranja

Lokacija

15. 04. 2011 (petek)

14.30 – 15.00

Šentgotard – šola


15.15 – 16.00

Čemšenik – pošta


16.30 – 17.30

Kotredež – gasilski dom


18.00 – 18.45

Šentlambert – gasilski dom


19.00 – 19.30

Tirna – AP Tirna

16. 04. 2011 (sobota)

08.00 – 10.30

Zagorje – parkirišče novi VDC


11.00 – 13.30

Zagorje – parkirišče Komunala


14.00 – 16.00

Zagorje – parkirišče LO


16.30 – 18.30

Podkum

17. 04. 2011 (nedelja)

08.00 – 09.00

Parkirišče Viderga


09.15 – 10.30

Mlinše – parkirišče KS Mlinše


11.00 – 13.00

Izlake – gasilski dom


13.30 – 15.30

Kisovec – parkirišče KS Kisovec


16.00 – 18.00

Zagorje – AP Stari trg

Nevarni odpadki iz gospodinjstev so vse snovi, ki imajo vsaj eno od naštetih lastnosti: so strupeni, škodljivi zdravju, jedki, dražljivi, vnetljivi, oksidativni, eksplozivni ali nevarni za okolje. To so: odpadna jedilna olja, motorna olja, barve, laki, hladilna tekočina, škropiva, topila, pesticidi, zdravila, kemikalije, lepila, kozmetični izdelki, fluorescentne žarnice, živosrebrni termometri, fotokemikalije, akumulatorji, baterije ipd..

...

Leave a comment

Uradne ure KS Izlake

Vsak torek med 10. in 12. uro.
Rudi Bantan, podpredsednik
t: 041 336 596
e: info@izlake.si

Vsak četrtek med 17. in 19. uro.
Sašo Vučko, predsednik
t: 040 508 782
e: info@izlake.si

Uporabni kontakti

Center za socialno delo Zasavje

Enota Zagorje ob Savi
tel.: 03 56 60 240


Zdravstveni dom Zagorje ob Savi

Splošne informacije
tel.: 03 56 55 000

Nujna medicinska pomoč
tel.: 03 56 55 016


Rdeči križ Zagorje

Splošne informacije
tel.: 03 56 67 760
mob.: 041 772 621


Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost

Brezplačni prevozi za starejše
tel.: 031 825 555


Društvo upokojencev Zagorje ob Savi

Splošne informacije
tel.: 03 56 68 286
mob.: 031 374 052


Dom starejših občanov Polde Eberl-Jamski, Izlake

Pomoč družini na domu
mob.: 041 310 829