Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

13. April 2016
Admin

Krajevna skupnost Izlake

Izlake 3, 1411 Izlake

Datum: 11. 4. 2016

 

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Krajevna skupnost Izlake, Izlake 3, 1411 Izlake, objavlja

 N A M E R O

O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Predmet oddaje stvarnega premoženja v najem je del zemljišča, del zelenice, ki se nahaja tik ob asfaltiranem parkirišču, na skrajnem SZ parcele.

V najem se odda del zemljišča:

– parc. št. 622/2 k.o. 2649 , v izmeri 10 m2.

Zemljiškoknjižni lastnik zemljišč je Krajevna skupnost Izlake. Del zemljišča parc. št. 622/2 k.o. 2649, bo oddan v najem za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja, in sicer za namene postavitve premičnega prodajnega kioska.

Del zemljišča bo oddan v najem po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani Krajevne skupnosti Izlake (info@izlake.si), z neposredno pogodbo, če za najem istega zemljišča ne bo zainteresiranih več prosilcev. V tem primeru se namera prekliče in se izvede javno zbiranje ponudb.

Predsednik Sveta KS Izlake

                                                                               Franc Ravnikar

                                                                  

 Objava: na spletni strani Krajevne skupnosti Izlake (info@izlake.si)

Datum objave: 11.4.2016

Datum izteka 15-dnevnega roka za: 26.4.2016

...

Leave a comment

Uradne ure KS Izlake

Vsak torek med 10. in 12. uro.
Rudi Bantan, podpredsednik
t: 041 336 596
e: info@izlake.si

Vsak četrtek med 17. in 19. uro.
Sašo Vučko, predsednik
t: 040 508 782
e: info@izlake.si

Arhiv