Priključitev na javno vodovodno omrežje

24. November 2015
Admin

Spoštovani!

V skladu z odločbami Zakona o vodah (Uradni list, RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14) in Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) vas obveščamo, da so se na območjih, kjer je zagotovljen javni vodovodni sistem, vsi objekti, ki uporabljajo pitno vodo, dolžni priključiti na javno vodovodno omrežje.

Pozivamo torej vse uporabnike pitne vode, katerih stavbe ležijo znotraj območij javnega vodovoda, pa še vedno uporabljajo lastni vir pitne vode, naj izvedejo ustrezne priključke. Pogoji oz. soglasje za priključitev se pridobijo na Občini Zagorje ob Savi, informacije v zvezi z izvedbo priključka pa pri upravljavcih posameznih vodovodnih sistemov.

Že pridobljena vodna dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo prenehajo veljati z nastankom obveznosti priključitve na javni vodovod, po predpisih o oskrbi s pitno vodo. Pogoje za morebitne spremembe obstoječih dovoljenj za lastno oskrbo s pitno vodo določa Agencija RS za okolje.

Vodja oddelka za gospodarske javne službe:

Ivo Vrtačnik, dipl. ing. gr.

...

Leave a comment

Uradne ure KS Izlake

Vsak torek med 10. in 12. uro.
Rudi Bantan, podpredsednik
t: 041 336 596
e: info@izlake.si

Vsak četrtek med 17. in 19. uro.
Sašo Vučko, predsednik
t: 040 508 782
e: info@izlake.si

Arhiv