Priprava prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice

7. May 2013
Admin

V pripravi je Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M9 kidričevo – Vodice. Variante trase gradnje plinovoda potekajo tudi čez območje naše krajevne skupnosti. Trenutno je postopek priprave v fazi zbiranja smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora na podlagi katerih se bo nato določila najugodnejša varianta rase plinovoda.

Krajani se lahko s pobudo podrobneje seznanijo na občinski spletni strani:

http://www.zagorje.si/povezava.aspx?pid=2437

 

 

...

Leave a comment

Uradne ure KS Izlake

Vsak torek med 10. in 12. uro.
Rudi Bantan, podpredsednik
t: 041 336 596
e: info@izlake.si

Vsak četrtek med 17. in 19. uro.
Sašo Vučko, predsednik
t: 040 508 782
e: info@izlake.si

Arhiv