SREČANJE

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi v Zasavju

vabi na srečanje z naslovom:

˝Aktivno vključevanje v razvojne aktivnosti na podeželju in možnosti pridobivanja razvojnih sredstev iz različnih virov financiranja˝

v torek, 12.05.2009
ob 18.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Izlake

 

Podeželje je prostor, ki označuje območja zunaj mest. Zanj je značilna manjša gostota prebivalstva, še vedno prevladuje kmetijska in gozdarska dejavnost, vse bolj pa se v tem podeželskem prostoru razvijajo tudi nekmetijske dejavnosti in vanj priseljujejo prebivalci iz mest.
Tipičnih podeželskih oziroma vaških skupnosti skoraj ne poznamo več in posledica tega je nevarnost izginjanja dediščine, tradicije in običajev, ki zaznamujejo podeželje.
Kako ohraniti zapuščino naših prednikov in hkrati ustvarjati možnosti za razvoj podeželja bomo spregovorili na srečanjih po krajevnih skupnostih v Zasavju. Udeležba na srečanjih je brezplačna.

Vabimo vse, ki želite živeti in ustvarjati na podeželju, da se nam pridružite.

Vsebina srečanja:
1. Predstavitev možnosti razvoja in koriščenja razvojnih sredstev iz različnih virov (EU, SLO) (Nada Grešak, KGZS – Zavod Ljubljana)
2. Predstavitev priprave in izdelava vloge za pridobitev sredstev za obnovo vaških objektov in vaških središč javnega značaja (Lijana Lovše, občina Litija)
3. Predstavitev dobre prakse društva pri vključevanju v razvojne aktivnosti (Janez Ocepek, KGZS – Zavod Ljubljana)

 

Lepo vabljeni!

Karmen Skalič
vodja projekta

...

Leave a comment

Uradne ure KS Izlake

Vsak torek med 10. in 12. uro.
Rudi Bantan, podpredsednik
t: 041 336 596
e: info@izlake.si

Vsak četrtek med 17. in 19. uro.
Sašo Vučko, predsednik
t: 040 508 782
e: info@izlake.si

Arhiv