Svet KS Izlake

SVETNIKI V KRAJEVNI SKUPNOSTI IZLAKE V
MANDATNEM OBDOBJU 2010-2014

 

Predsednik sveta krajevne skupnosti:  

BORUT NOVŠAK
OBREZIJA 14
1411 IZLAKE

Predaja stari-novi predsednik

 
Ostali svetniki:  

DAVID KRALJ
SPODNJE IZLAKE 13
1411 IZLAKE

 

RUDI BANTAN
MEDIJSKE TOPLICE 25
1411 IZLAKE

 

ZVONIMIR ULE
IZLAKE 15
1411 IZLAKE

 

URŠKA SODEC BEDRAÄŒ
PODLIPOVICA 44
1411 IZLAKE

 

DANILO LIPOVŠEK
NAROF 41
1411 IZLAKE

 

J0ŽEF ARH
PODLIPOVICA 30
1411 IZLAKE

 

MARIJA RAZPOTNIK
ŠEMNIK 24
1411 IZLAKE

 

IRENA HUDI
IZLAKE 21
1411 IZLAKE

 

MARKO LEBAR
IZLAKE 21
1411 IZLAKE

 

VALENTIN VRTAÄŒNIK
ŠEMNIK 28
1411 IZLAKE

 

  Novo izvoljeni svet KS Izlake

 
   
   
Zadolžitve posameznih članov Sveta KS Izlake v mandatnem obdobju 2010-2014:  
   

Področje lokalnih javnih služb in prometa:

 
– JOŽEF ARH
– ZVONIMIR ULE            zvone.ule@gmail.com
 
   
Področje urejanja prostora in varstva okolja:  
-DAVID KRALJ            david.kralj@slo-kabel.si  
   
Področje družbenih dejavnosti:  
– URŠKA SODEC BEDRAÄŒ            ursullasb@gmail.com
– IRENA HUDI            irena.hudi@siol.net
 
   
Področje gospodarstva in kmetijstva:  
– VALENTIN VRTAÄŒNIK
– MARIJA RAZPOTNIK            nino.razpotnik@gmail.com
 
   
Področje zašÄite in reševanja:  
– DANILO LIPOVŠEK            izlake@siol.net
– RUDI BANTAN            rudi.bantan@siol.net
 
   
Inventurna komisija:  
– IRENA HUDI            irena.hudi@siol.net
– ZVONIMIR ULE            zvone.ule@gmail.com
– MARIJA RAZPOTNIK            nino.razpotnik@gmail.com
 
   
Podpisovanje faktur in nalogov:  
– BORUT NOVŠAK            novsakster@gmail.com  
   
Področje upravljanja in razpolaganja s premoženjem:  
– MARKO LEBAR            lebarm@gmail.com  
   
Uredniški odbor Izlaških novic:  
– Borut Novšak
– Špela Šikovec
– Mateja Drnovšek
– Uroš Miklavčič
– Alojzija Drnovšek
 
   
 Povzetki zapisnikov sej v letu 2007, 2008, 2009, 2010:  

1. seja  2. seja  3. seja  4. seja  5. seja 
6. seja  7. seja  8. seja  9. seja  10. seja 
11. seja  12. seja  13. seja  14. seja  15. seja 
16. seja  17. seja  18. seja  19. seja  20. seja 
21. seja  22. seja 

 

 

 

 

Uradne ure KS Izlake

Vsak torek med 10. in 12. uro.
Rudi Bantan, podpredsednik
t: 041 336 596
e: info@izlake.si

Vsak četrtek med 17. in 19. uro.
Sašo Vučko, predsednik
t: 040 508 782
e: info@izlake.si

Uporabni kontakti

Center za socialno delo Zasavje

Enota Zagorje ob Savi
tel.: 03 56 60 240


Zdravstveni dom Zagorje ob Savi

Splošne informacije
tel.: 03 56 55 000

Nujna medicinska pomoč
tel.: 03 56 55 016


Rdeči križ Zagorje

Splošne informacije
tel.: 03 56 67 760
mob.: 041 772 621


Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost

Brezplačni prevozi za starejše
tel.: 031 825 555


Društvo upokojencev Zagorje ob Savi

Splošne informacije
tel.: 03 56 68 286
mob.: 031 374 052


Dom starejših občanov Polde Eberl-Jamski, Izlake

Pomoč družini na domu
mob.: 041 310 829