Pregledujete prispevke z oznakami: " gozd"
 

Ocenjevanje škode zaradi posledic žleda, snega in poplav

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije za ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 občina Zagorje ob Savi zbira prijave oškodovancev za nastalo škodo na/v:

Informacije v zvezi z ocenjevanjem škode

Prijave na predpisanih obrazcih lahko dvignete v sprejemi pisarni in vložišču občinske uprave (1. nadstropje) ali pa jih dobite na naši spletni strani www.zagorje.si.

Prijave bomo sprejemali do vključno ponedeljka, 10. marca 2014, do 15. ure v sprejemni pisarni Občinske uprave Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Podrobnejše informacije so oškodovancem na voljo na tel. št. 03 56 55 704 in 03 56 55 713.

Pomembno!

Škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove; na vodotokih Agencija RS za okolje; na kulturni dediščini Ministrstvo za izobraževanje, kulturo, znanost in šport; v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; na državnih cestah, elektrovodih in železnicah pa Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

Škoda v travniških sadovnjakih se ne ocenjuje!

Rok za oddajo prijav je 10. marec 2014.

...

Uradne ure KS Izlake

Vsak torek med 10. in 12. uro.
Rudi Bantan, podpredsednik
t: 041 336 596
e: info@izlake.si

Vsak četrtek med 17. in 19. uro.
Sašo Vučko, predsednik
t: 040 508 782
e: info@izlake.si

Arhiv