VRAČILO VLAGANJ V TELEKOM – POZIV

P O Z I V

VSEM MOREBITNIM DODATNIM UPRAVIČENCEM ZA VRAČILO VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE  PREKO KRAJEVNE SKUPNOSTI IZLAKE

da najkasneje do 30. oktobra 2008, posredujejo potrebne podatke in dokazila o vlaganju v javno telekomunikacijsko omrežje, na območju KS Izlake, s predložitvijo verodostojne dokumentacije, ki izkazuje vlaganje preko Krajevne skupnosti Izlake.

Okvirni seznam vlagateljev, ki so vlagali preko Krajevne skupnosti Izlake je sicer že pripravljen na osnovi vlog, ki ste jih vlagatelji že podali v letu 2004. Ta poziv je torej namenjen le tistim vlagateljem, ki morebiti še razpolagate z dokumenti o vlaganju preko Krajevne skupnosti Izlake, pa dosedaj vloge še niste podali.

Z dnem 30.10.2008 bo nato Krajevna skupnost Izlake oblikovala DOKONČEN seznam vlagateljev in ga posredovala Občini Zagorje ob Savi. Naknadnih prijav vlaganj, zaradi pravilnega izračuna konkretnih zneskov vračila vlaganj,  ne bomo mogli upoštevati.
  
Končni seznam upravičencev bo po navedenem datumu objavljen na spletni strani in na sedežih Občine Zagorje ob Savi in Krajevne skupnosti Izlake.

Lepo pozdravljeni!

                                                             Predsednik sveta KS Izlake:
                                                             Franc Ravnikar

 

...

Leave a comment

Uradne ure KS Izlake

Vsak torek med 10. in 12. uro.
Rudi Bantan, podpredsednik
t: 041 336 596
e: info@izlake.si

Vsak četrtek med 17. in 19. uro.
Sašo Vučko, predsednik
t: 040 508 782
e: info@izlake.si

Arhiv