ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV

V KS Izlake bo potekalo zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev
 v nedeljo, 22. 4. 2007,  od 11.00 – 13.00  pri gasilskem domu!

Nevarni odpadki iz gospodinjstev so vse snovi, ki imajo vsaj eno od naštetih lastnosti: so strupeni, škodljivi zdravju, jedki, dražljivi, vnetljivi, oksidativni, eksplozivni ali nevarni za okolje. To so: odpadna jedilna olja, motorna olja, barve, laki, hladilna tekočina, škropiva, topila, pesticidi, zdravila, kemikalije, lepila, kozmetični izdelki, fluorescentne žarnice, živosrebrni termometri, fotokemikalije, akumulatorji, baterije ipd..

...

Leave a comment

HITRI KOLEDAR

Arhiv