Cerkve

Izlake, župnijska cerkev Sv. Jurija

Cerkev Sv. Jurija

Prva omemba: 1523. leta.
Sv. Jurij (23. april): zavetnik viteških redov, tabornikov, kmetov, jezdecev.
Atributi: na konju ali brez njega; preboden zmaj.

Cerkev sv. Jurija stoji vrh griča in je danes barokizirana stavba z nekaterimi ohranjenimi gotskimi prvinami (fragmenti fresk iz 16. stoletja). Nad kamnitim vhodnim cerkvenim portalom je letnica 1738. Oltarna oprema je poznobaročna. Pevski kor so leta 1991 razširili. Na pokopališču pred cerkvijo stoji kvalitetno razpelo s Križanim iz leta 1858.

Podlipovica, podružnična cerkev Sv. Mohorja In Fortunata

Prva omemba: 1458. leta.
Sv. Mohor in Fortunat (12. julij): do 1961. leta zavetnika ljubljanske škofije.

Prvotno gotsko cerkev so v prvi polovici 18. stoletja barokizirali. Iz tistega časa je še ohranjena baročna oltarna oprema. Okoli cerkve je majhno pokopališče.

 

Šemnik, podružnična cerkev Sv. Ane

Prva omemba:1526. leta;
Sv. Ana (26. julij): zavetnica srečnih porok, porodov, mater, vdov, delavcev.
Atributi: pokrivalo na glavi; Marija in Jezušček ter Joahim.

Cerkev je prvič pisno omenjena leta 1526, ko je bila še podružnica župnije Vače in se je imenovala po svetnici Katarini. Po letu 1739 so cerkev močno predelali. Notranjost je baročno opremljena s tremi zidanimi in dvema naslikanima oltarjema. Po ljudskem izročilu naj bi cerkev prvotno stala precej višje. Ker pa je bila preveč na samem in oddaljena od vernikov, so jo neznane sile (pravi legenda) prestavile.

 

Izlake, grajka kapela Roženvenske Matere Božje

Prva omemba: 1637. leta.
Roženvenska mati Božja (7. oktober): zavetnica kristjanov.

Baročno kapelo – cerkev in grobnico rodbine Valvasor je dal zgraditi oče Janeza Vajkarda Valvasorja; v njej je verjetno pokopan tudi slavni polihistor. Na pročelju sta dve spominski plošči v spomin Janezu Krstniku Valvasorju in Janezu  Vajkardu Valvasorju. Nad vrati je bil nekoč relief in daljši latinski napis o posvetitvi. Kapelo, ki je po vojni propadala, so obnovili leta 1990 in jo obogatili z rastlinskimi štukaturami. Danes je kapela priljubljeno prizorišče kulturnih dogajanj.

Uradne ure KS Izlake

Vsak torek med 10. in 12. uro.
Rudi Bantan, podpredsednik
t: 041 336 596
e: info@izlake.si

Vsak četrtek med 17. in 19. uro.
Sašo Vučko, predsednik
t: 040 508 782
e: info@izlake.si

Arhiv